Termeni și condiții - baredo.ro

1. DEFINIȚII TERMENI

Termeni și condiții – document care cuprinde suma normelor și procedurilor care reglementează site-ul baredo.ro, fiind în acelși timp contractul ce guvernează relația între utilizator și dezvoltatorul site-ului/aplicației fiind acceptat de către ambele părți odată cu înregistrarea pe site și bifarea căsuței "Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile baredo.ro".

baredo.ro - site-ul de comenzi online (denumit in continuare site), pagina web multimedia (conținând texte, imagini fixe, animații ș.a.), domeniul www.baredo.ro si subdomeniile acestuia accesibile în internet și administrate de BAREDO srl, unde se regăsesc încărcate produsele și serviciile propuse spre vânzare a utilizatorilor înscriși.

Comandă online – solicitarea prin intermediul site-ului baredo.ro de a cumpăra unul sau mai multe produse promovate pe site
Utilizator – orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, înregistrată pe site conform cerințelor site-ului
Cont utilizator – cuprinde însumarea informațiilor aferente unui utilizator și a activității derulate de acesta pe site
Vânzător – BAREDO srl
Client – orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, inregistrată pe site care a plasat o comandă utilizând site-ul baredo.ro;
Newsletter – informări regulate, cu scop promoțional, destinat exclusiv utilizatorilor, care cuprinde noutăți sau specificații deosebite în legătură cu informațiile care se regăsesc pe site;
Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.);
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunța clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și client în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a confirmării Comenzii.
Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.
Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate BAREDO srl își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitațile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel BAREDO srl. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa BAREDO srl, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la sectiunea "contact" din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a BAREDO srl, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de BAREDO srl, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al BAREDO srl asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al BAREDO srl.


3. COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitațile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
BAREDO srl nu își asumă răspunderea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul, sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii la internet. Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serverului de hosting, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru.


4. CONFIDENȚIALITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor ramane în proprietatea Vânzătorului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părti nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vănzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.
Prin înscrierea în baza de date a BAREDO srl, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai BAREDO srl: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care BAREDO srl poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.


5. PUBLICITATE

În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea BAREDO srl în acest sens.
Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


6. PLATA

Retururile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.baredo.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumparatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din secțiunea "Contul meu" sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adaugarea acestora de catre BAREDO srl în Contul meu sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail din secțiunea contact.
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, în locația indicată în Comandă, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului.
Livrarea se face în raza municipiului Oradea gratuit.


7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, BAREDO srl are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor ți Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului. Prin completarea datelor, în formularul de Creare de cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a BAREDO srl.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, este considerată fraudă și va face obiectul unei plângeri penale la organele competente, împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să comită aceste fapte.
De asemenea, introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date, ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, constituie fraudă informatică și se pedepsește conform Codului Penal în vigoare.


8. FORȚA MAJORĂ

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


9. RECLAMAȚII

Reclamația este o solicitare a utilizatorilor site-ului de rezolvare a unor situații considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciului, la care se așteaptă un răspuns sau o rezoluție. Este în interesul nostru să abordăm toate reclamațiile cât mai repede posibil, de aceea vă rugăm ca în cazul în care doriți să ne reclamați un anume aspect care este în dezacord cu așteptările dumneavoastră vă invităm să ne scrieți un e-mail la adresa furnizata în secțiunea CONTACT, în care să menționați subiectul reclamat și detalii referitoare la acesta, precum și datele dumneavoastră de contact. Noi vom răspunde în maximum 5 zile lucrătoare, timp necesar pentru a investiga subiectul relamat de dumneavoastră și pentru a formula o opinie.


10. JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între BAREDO srl și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române.